Despre Serviciu Social

”Centru Respiro Down Activ”

Oferim servicii în funcţie de nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor şi de resursele materiale şi umane existente:

Terapie ocupațională;

Activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber;

Alte activități de stimulare psiho-motorie;

Asistenţă socială şi psihologică pentru tineri și aparținătorii acestora.

Ce este ”Centru Respiro Down Activ” ?

„Centrul Respiro Down Activ” este un centru rezidenţial pentru persoane adulte cu dizabilităţi care funcționează ca un centru de zi și are capacitate de 4 locuri pentru situațiile de criză prin care trece beneficiarul sau aparținătorul acestuia. Este serviciul social în cadrul căruia este îngrijit adultul cu dizabilități pentru o perioadă determinată de timp, perioadă în care părintele, tutorele sau  persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea adultului cu dizabilități se află în condediu de odihnă, ori în altă situație temeinic justificată, contribuind astfel la prevenirea instituționalizării și asigurarea serviciilor la un standard de calitate.

Scop

Scopul serviciului social “Centru Respiro Down Activ” este să asigure servicii personalizate, care să răspundă nevoilor individuale ale persoanelor adulte cu dizabilităţi (găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire personală, pregătire pentru o viaţă independentă, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, recuperare şi reabilitare, socializare şi activităţi culturale, integrare/reintegrare socială şi profesională), în vederea asigurării condiţiilor unei vieţi individuale şi sociale normale şi a unui climat familial.

Cine beneficiază de serviciile Centrului Respiro ?

Beneficiarii direcţi sunt persoanele adulte cu handicap care în urma evaluării complexe de către  Comisia de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap au obținut un certificat de handicap iar beneficiarii indirecţi sunt asistenții personali sau asistenţii maternali ai persoanelor adulte cu handicap, care îngrijesc continuu persoane cu dizabilităţi, şi care la un moment dat au nevoie de odihnă şi destindere, se află în concediu de odihnă ori în orice altă situaţie temeinic justificată.

Down-syndrome man attending education class in community center, inclusivity of disabled person

Actele necesare pentru depunerea dosarului de admitere:

Healthcare worker assisting women with down syndrome in arranging cards at table