Bine ați venit!

DEZVOLTĂM ABILITĂȚI,

CONSTRUIM OPORTUNITĂȚI

Terapie ocupațională

Activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber

Alte activități de stimulare psiho-motorie

Asistenţă socială şi psihologică pentru tineri și aparținătorii acestora

Diversity inclusion equality lettering. Text. Diversity, Age, Ethnicity, Sexual Orientation, Gender,

Asociația și-a propus ca misiune principală promovarea incluziunii sociale și cresterea calității vieții persoanelor cu dizabilități, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirei și combaterii riscului de excluziune socială, prin o mai bună integrare socială și profesională. 

Viziune

Viziunea noastră este cea a unei lumi în care copiii, tinerii şi adulții, indiferent de dizabilitate, au şanse egale de a-şi atinge potenţialul, de a creşte armonios, o societate care respectă dreptul de a fi diferit, unic și valoros , o comunitate care prețuiește valori precum copilul și familia, credința în biruința binelui, demnitatea umană, egalitatea și încrederea.

Notebook written with text DIVERSITY AND INCLUSION