- Down Activ Moldova -

Colaboratori

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET ȘI SPORT BOTOȘANI

Protocol de colaborare ce are drept obiectiv:

– colaborarea părților în vederea desfășurării unor activități sportive la toate categoriile de vârstă;

– dezvoltarea activităților din cadrul programului “Sportul pentru toți” la nivel regional și local;

– promovarea valențelor cultural-educative ale sportului și educației-fizice, a spiritului tolerant și fair-play;

– creșterea nivelului de educație, socializare și a stării de sănătate a persoanelor cu dizabilități prin practicarea sportului.

TEATRUL ''VASILACHE'' BOTOȘANI

Protocol de colaborare ce are drept scop creșterea nivelului de educație și socializare, dezvoltarea personalității, creșterea stimei de sine și petrecerea în mod util și plăcut a timpului liber.

COMPARTIMENTUL POLIȚIEI DE PROXIMITATE

Obiective :

– cunoașterea persoanelor, prevenirea și combaterea faptelor de violență prin organizare de activități educative de prevenire;

– creșterea calității modului de aplicare a activităților și măsurilor preventive;

– reducerea riscului traficării persoanelor cu dizabilități;

– efectuarea unui schimb permanent de informații, în vederea cunoașterii reciproce a aspectelor negative din comportarea și situația familială a persoanelor cu dizabilități.

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "NICOLAE IORGA" AL JUDEȚULUI BOTOȘANI

Obiective :

– formarea și perfecționarea deprinderilor privitoare la modul  de comportare pe timpul situațiilor de urgență;

– dezvoltarea capacităților de înțelegere și de apreciere a pericolelor generate de situațiile de urgență;

– formarea și dezvoltarea la membrii asociației a unor trăsături cum ar fi: inițiativa, dârzenia, spiritul de echipă, curajul, hotărârea, perseverența, cinstea, corectitudinea și disciplina;

– adoptarea comportamentului adecvat și cunoașterea modului de acțiune în cazul producerii unei situații de urgență.

A.P.C.A. BOTOȘANI

Colaborarea părtilor în vederea unui program comun de activități pentru creșterea nivelului de educație și socializare a persoanelor cu nevoi speciale.

CENTRUL EUROPEAN PENTRU DREPTURILE COPIILOR CU DIZABILITĂȚI (CEDCD)

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD) este o organizație nonguvernamentală dedicată protecției și promovării drepturilor copiilor cu dizabilități (www.cedcd.ro), cu sediul în București și cu o amplă activitate în domeniul dreptului la educație incluzivă la nivel național.

  Obiectivul urmărit este susținerea unui seminar ce se adresează deopotrivă părinților de copii cu dizabilități, profesorilor și profesioniștilor în domeniu și urmărește promovarea unor competențe de bază în ceea ce privește educația incluzivă (tranziția de la școala tradițională la școala incluzivă, managementul clasei incluzive, elemente de psiho-pedagogie incluzivă), o serie de aspecte juridice privind dreptul la educație incluzivă al copiilor cu dizabilități și rolul părinților, al profesorilor și al comunității în crearea unui mediu primitor de dezvoltare a copiilor.

FUNDAŢIA SPECIAL OLYMPICS ROMÂNIA

Acordul de parteneriat între Fundația Special Olympics România şi Asociaţia Down Activ Moldova, stabiliește cadrul general de colaborare pentru implementarea proiectului ”Angajați, nu Asistați!” finanțat în cadrul proiectului SHIFT+Vieti – www.shiftvieti.ro

Colaboratori