- Down Activ Moldova -

Legislație

Legislația națională în domeniul dizabilității:

LEGE Nr. 448 din 6 decembrie 2006 – privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (republicată)

LEGE Nr. 207 din 2009 privind modificarea Legii 448/2006

LEGE Nr. 140/2022 din 17 mai 2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative

ORDIN Nr. 432 din 14 mai 2007 privind procedura de acordare a drepturilor

HOTARÂRE Nr. 1175 din 29 2005 – privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006 – 2013

HOTĂRÂRE Nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

HOTĂRÂRE Nr. 10 din 9 2008 privind indexarea cuantumului prestațiilor sociale asigură la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

HOTĂRÂRE Nr. 89 din 5 februarie 2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007

ORDIN Nr. 11 din 9 ianuarie 2008 privind elaborarea Metodologiei de evaluare a proiectelor și criteriilor pe baza căreia se efectuează selecția proiectelor în domeniul protecției, integrării și includerii sociale a persoanelor cu handicap.

ORDIN Nr. 256 din 3 august 2007 privind organizarea si functionarea Consiliului de analiza a problemelor persoanelor cu handicap

ORDIN Nr. 369 din 17 august 2009 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementării proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu handicap

ORDIN Nr. 468 din 13 octombrie 2009 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

ORDIN Nr. 507 din 10 septembrie 2008 privind aprobarea Grilei de evaluare a activităților cu caracter inovator desfășurate în centrele-pilot pentru persoane adulte cu handicap

ORDIN Nr. 517 din 4 noiembrie 2009 privind efectuarea plăţilor dobânzii suportate din bugetul de stat de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţie copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

ORDIN Nr. 559 din 22 octombrie 2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap

ORDIN Nr. 590 din 12 noiembrie 2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

ORDIN Nr. 651 din 19 decembrie 2008 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementării standardelor specifice de calitate în centrele pentru persoanele cu handicap

ORDIN Nr. 671/1640/61 din 24 iulie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific persoanelor cu surdocetate.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 14 din 7 martie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 32 din 26 februarie 2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 86 din 24 iunie 2008 privind modificarea Legii 448/2006

LEGE Nr. 292 din 20 decembrie 2011 Legea asistenţei sociale

ORDIN Nr. 82/2019 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități*)

ORDIN Nr.5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copii, elevii și tinerii cu cerințele educaționale speciale de integrare în învățământul de masă.

Etapele obtinerii certificatului:

1. Cerere solicitant (cererea se completează la sediul DGASPC de către reprezentantul legal al copilului)

2. Acte necesare pentru:

A. Eliberarea Certificatului de încadrare în grad de dizabilitate:

 • Certificat medical Tip A5 (copie și original) eliberat de doctor specialist din cadrul centrelor medicale acrediate (ambulatorii de specialitate sau spitale publicate pe site-ul DSPMB) și alte documente medicale reprezentative pentru evaluarea stării de sănătate a copilului (bilete de ieșire din spital, tratament, recuperare) – copie
 • Certificat de naștere copil – copie
 • BI/CI părinți sau reprezentanți legali – copie
 • Certificat de căsătorie părinți sau în funcție de caz, Certificat de deces, Sentință Judecătorească de divorț, Hotărâre de plasament
 • Adeverințe de venit/ Taloane de pensie de la ambii părinți
 • Fișa psihologică – formular tip
 • Fișa medicală sintetică – formular tip
 • Dosar cu șina

     

B. Pentru eliberarea Certificatului de Orientare Școlară și Profesională:

 • Certificat medical Tip A5 eliberat de doctor specialist din cadrul centrelor medicale acreditate (ambulatorii de specialitate sau spitale)
 • Certificat de naștere copil – copie
 • BI/CI părinți sau reprezentanți legali – copie
 • Certificat de căsătorie părinti sau în funcție de caz, Certificat de deces, Sentința Judecatorească de divorț, Hotărâre de plasament
 • Adeverințe de venit/Taloane de pensie de la ambii părinți
 • Adeverință scolară
 • Fișa psihologică – formular tip
 • Fișa medicală sintetică – formular tip
 • Fișa de orientare școlară și profesională pentru absolvenții clasei a VIII-a din cadrul învățământului special
 • Formular/ Fișa privind traseul educațional
 • Dosar cu șina

 

C. Evaluarea

Asistentul social stabilește împreună cu petentul și membrii echipei de evaluare, datele evaluării și locul în care se va desfășura evaluarea.

Copilul, la data și locul stabilit, va fi evaluat din punct de vedere al tulburărilor funcționale ( stabilite prin evaluarea medicală făcută pe baza dignosticului medicului specialist curant) și al stadiului de evoluție, de complicații în activitate și participarea socială (prin evaluarea psiho – socială). Astfel, fiecare copil va fi evaluat de către medic (în funcție de afecțiune, competența evaluării va fi a medicului pediatru sau neuropsihiatru, psiholog, psihopedagog și asistent social).

 

D. Întocmire dosar

În urma evaluării complexe se stabilește severitatea handicapului, iar dosarul care conține și raportul final de evaluare complexă va fi înaintat Comisiei pentru Protecția Copilului, împreună cu propunerea de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, orientarea școlară sau, dacă situația o impune stabilirea unei măsuri de protecție.

 

E. Dosar la Comisie

Dosarul este înaintat Comisiei pentru Protecția Copilului, aceasta îl analizează și eliberează o Hotărâre cu anexele:

– Certificat de încadrare în grad de dizabilitate pentru copii cu deficiențe (până la vârsta de 18 ani)

– Certificat de orientare școlară și profesională

– Plan de recuperare a copilului cu dizabilități (acces la servicii de specialitate recuperare, terapie)

 

F. Acordarea Drepturilor

Solicitantul depune Certificatul de încadrare în grad de dizabilitate (în copie) și Certificatul medical tip A 5 (copie) împreună cu actul de stare civilă, pentru acordarea drepturilor aferente gradului de dizabilitate.

Certificatul de Orientare Școalară și Profesională se depune în copie la instituția de învățământ recomandată copilului.

 

G. Re-evaluare

Solicitantul revine pentru obținerea Certificatului de încadrare în grad de dizabilitate cu 30 de zile înainte de data expirării Hotărârii anterioare sau în cazul modificării stării de sănătate a copilului.

Certificatul de Orientare Școlară este valabil pe ciclu școlar (I-IV, V-VIII, IX – XII) și se reînoieste la 4 ani, sau în cazul schimbării unității de învățământ. Solicitantul revine pentru obținerea unui nou Certificat de Orientare Școlară și Profesională la terminarea ciclului școlar, sau luna în care copilul își schimbă unitatea de învățământ.